Waarom is inzicht in de WOZ-waarde in Utrecht belangrijk?

Al woningeigenaar krijgt u jaarlijks te maken met het betalen van belasting in verband met uw bezit. De huidige crisis noopt ons goed op te letten op onze uitgaven, iedere besparing is mooi meegenomen. De gemeente is verplicht iedere jaar de WOZ-waarde van uw woning vast te stellen. De WOZ-waarde in Utrecht wordt als uitgangspunt genomen voor de oplegging van diverse belastingen. Naast de onroerende zaakbelasting (gemeentelijke belasting) krijgt u als eigenaar van een woning te maken met het eigenwoningforfait in de sfeer van de Inkomstenbelasting.

WOZ-waarde te hoog in Utrecht?

Ons bedrijf richt zich als juridische dienstverlener op no cure no pay basis op de beoordeling van de juistheid van de door de gemeente bepaalde WOZ-waarde. De partners van wozwaardespecialist.nl bieden u in samenwerking met erkende makelaars uit uw buurt een team van specialisten aan die gratis uw WOZ-waarde verlagen. In een groot aantal gevallen is de WOZ-waarde door uw gemeente te hoog vastgesteld. Er kan sprake zijn van een dalende markt voor onroerend goed (o.a. woningen- en bedrijfspanden) waar de gemeente onvoldoende rekening mee heeft gehouden. Ook kan er sprake zijn van bijzondere omstandigheden die een lagere WOZ-waarde rechtvaardigen. Denk hierbij aan achterstallig onderhoud, bouw- en funderingsgebreken, geluidsoverlast door nabijgelegen scholen tot aan overlast van windmolens en telefoonmasten. De deskundigen stellen in een bezwaarschrift, goed beargumenteerd en juridisch onderbouwd, wat de juiste WOZ-waarde dient te zijn. Door een erkende makelaar uit uw buurt zal een taxatierapport worden opgesteld (geheel kosteloos!) met de cijfermatige onderbouwing van de juiste WOZ-waarde. Het bezwaarschrift wordt tezamen met het taxatierapport ingediend bij de gemeente Utrecht.

WOZ voor vier belastingen in Utrecht
De WOZ-waarde is in gebruik voor vier belastingen:

  • Voor de OZB: Degene die op 1 januari een onroerende zaak bezit zal een aanslag ontvangen.
  • De inkomstenbelasting: Voor de bepaling van het eigenwoningforfait bij een ‘eigen’ woning wordt de WOZ-waarde als uitgangspunt genomen. Ook voor een tweede woning (bijvoorbeeld een vakantiewoning) is de WOZ-waarde van belang.
  • Voor een van de heffingen van het waterschap, namelijk de ‘watersysteemheffing gebouwd’.
  • Als men een (gedeelte van een) woning erft of geschonken krijgt, wordt deze woning gewaardeerd naar de laatst bekende WOZ-waarde. Voor gehuurde woningen en woningen op erfpachtgrond mag een waardedrukkende factor in aanmerking worden genomen.

Doorwerking WOZ in andere heffingen
De WOZ-aanslag bevat niet alleen de aanslag voor het onroerende goed, die men als eigenaar moet betalen. De WOZ-aanslag bestaat uit meerdere gemeentelijke heffingen, zoals de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Hierbij valt ook te denken aan de doorwerking in de waterschapsheffingen.