WOZ waarde Utrecht gestegen, hoe kan dat?

Execution only hypotheek

De WOZ waarde Utrecht stijgt jaarlijks. Dat komt omdat de huizenprijzen steeds hoger worden. Zeker het afgelopen jaar zijn de huizenprijzen explosief gestegen. De gemeente stelt de WOZ waarde vast aan de hand van taxaties. De WOZ, Waardering Onroerende Zaken bepaalt de hoogte van belastingen en gemeentelijke heffingen zoals waterschapslasten en inkomstenbelasting. Vanaf 2022 moeten alle WOZ taxaties van woningen op vierkante meters (gebruiksoppervlakte) gebaseerd zijn. Dit is een landelijke verplichting waardoor we van kubieke meters naar vierkante meters over gaan. Dit zorgt landelijk voor duidelijkheid en eenheid voor woningeigenaren. Door deze nieuwe manier van meten kan het zijn dat de WOZ waarde van een woning hoger of lager uitvalt. Ongeveer 250 van de 352 Nederlandse gemeenten gaan in 2022 aan de slag met deze nieuwe waardering berekeningen. De overige gemeenten maken inmiddels al gebruik van deze meetmethode.

Hoe wordt de WOZ waarde Utrecht berekend?

Elk jaar stelt de gemeente Utrecht, door taxatie, de WOZ waarde Utrecht van woningen vast. Er wordt door de taxateurs steekproefsgewijs getaxeerd. De gegevens van die taxatie, van het Kadaster en van verkoopprijzen van woningen in Utrecht rondom de peildatum, worden verwerkt in een softwareprogramma. Daarnaast gaat de gemeente, bij het vaststellen van de WOZ-waarde, uit van het bedrag dat een woning zou moeten opbrengen op 1 januari van het jaar daarvoor. Voor de WOZ waarde 2022 is de peildatum dus 1 januari 2021. Door vergelijking via een computermodel bepaalt de gemeente de waardering van overige panden. Er wordt daarbij ook gekeken naar de ligging en naar het aantal vierkante meters van het pand. Door de gemeente wordt geen rekening gehouden met belastende zaken zoals achterstallig onderhoud of asbest die aanwezig is in het pand.

De WOZ waarde wordt gebruikt voor het bepalen van belastingen en gemeentelijke heffingen

De WOZ waarde Utrecht dient als uitgang voor het bepalen van meerdere belastingen en gemeentelijke heffingen zoals:

·         De onroerendezaakbelasting

·         De rioolheffing

·         De inkomstenbelasting

·         Het eigenwoningforfait

·         De vennootschapsbelasting

·         De schenkbelasting

·         De erfbelasting

·         De verhuurderheffing

·         De watersysteemheffing

Daarnaast is de WOZ waarde ook van toepassing voor eigenaren van woonboten, woonwagens, bedrijfsvaartuigen of kiosken. Is de WOZ waarde door de gemeente te hoog geschat dan betaal je teveel belasting. Kijk daarom de WOZ aanslag goed na en vergelijk jouw woning met de twee vergelijkbare woningen op de WOZ beschikking. Kloppen de gegevens niet dan kun je, binnen 6 weken, bezwaar aan (laten) tekenen. Als je een bezwaarmakers bureau inschakelt kun je gebruik maken van de expertise van juristen en taxateurs. Een bezwaarmakers bureau dient, geheel gratis, een bezwaarschrift in voor particulieren.

Gratis bezwaar laten maken door experts

Wanneer je denkt dat de WOZ waarde Utrecht niet juist is ingeschat bij jouw woning kun je gratis bezwaar in laten dienen door de experts van een bezwaarmakers bureau. Je hoeft hiervoor alleen maar je gegevens achter te laten op de website of telefonisch contact op te nemen. Ze vragen je allereerst een kopie van de WOZ beschikking te sturen en de reden op te geven waarom jij denkt dat de WOZ waarde niet juist is geschat. Dat onderzoeken ze en wanneer zij ook vinden dat er iets niet klopt dan accepteren zij jouw aanvraag. Ze vragen je dan een overeenkomst en een machtiging te tekenen zodat zij gemachtigd zijn om voor jou bezwaar aan te tekenen. 

Een bezwaarmakers bureau zoals https://www.bezwaarmaker.nl/ krijgt overigens de kosten die ze maken van de gemeente vergoed als het bezwaar gegrond wordt verklaard.